jsoup: Java HTML Scrapper - Rishikimi i Semalt

jsoup është një depo Java që ekzekuton HTML. Shtë i pajisur me një API efikas dhe efektiv që mbledh, analizon dhe administron të dhënat, duke përdorur metodat e kërkuara DOM, CSS, dhe të ngjashme me jquery.

Me programuesit jsoup dhe dizajnerët e uebit mund të zhvillojnë dokumente nga skedarët me burim në internet pa dëmtuar strukturën e skedarëve burimorë. Pasi të keni marrë skedarët, me përdoruesit e jsoup mund të rikonfiguroni ose ridizajnoni të gjithë elementët e strukturës ose përbërësit e elementeve duke shtuar ose modifikuar elementet ose përmbajtjen ose të dy.

Mjeti është ndërtuar me aftësi të gjera për të siguruar një ndërfaqe programuese fleksibile dhe standarde për përdoruesit brenda një larmie të gjerë të mjedisit dhe aplikacioneve në internet. Kjo i jep përdoruesit të saj hyrjen e nevojshme për të ndryshuar, fshirë ose shtuar elemente në derivimet e tyre.

jsoup mund të deshifrojë dhe shpërndajë të dhënat në përbërës më të vegjël për përkthim të lehtë në formate të tjera. Të dhënat hyrëse janë minuar në formën e një përparimi algoritmi që është i përbërë nga një kod udhëzimesh të ndërtuara në pemën e mbledhjes ose të derivacionit. Itshtë ndërtuar për të kuptuar dhe integruar komponentët HTML të tillë që të mund të tërheqë përbërësit e skedarëve me një fleksibilitet të tillë në varësi të strukturës së kodimit. Si e bën këtë? Crawls dhe scraps gjithë faqen e internetit për qasje dhe model për të kapur të dhëna. Nëse derivimi i të dhënave është i mundur, ai do të vazhdojë nga:

Navigimi dhe analizimi i pemës parse nga niveli i saj më i lartë përmes strukturës së konfigurimit në nivelin e tij më të ulët duke marrë parasysh çdo përbërës të vetëm të të dhënave. Kjo qasje quhet metoda e analizës nga lart-poshtë.

Scraping të dhënave nga niveli më i ulët i strukturës, duke analizuar çdo përbërës të të dhënave, përmes kompozimeve të ndërmjetme në majën e pemës parse ose derivacionit.

jsoup është një zgjidhje efektive që i nënshtrohet një shumësie të operacioneve komplekse brenda sekondave të ndara për shkak të dizajnit të saj të fundit. Procesi zakonisht përfshin një sukses të tre fazave themelore nga:

1. Fragmentimi i karaktereve dhe të dhënave të ekstraktuara në pako më të vogla më të thjeshta, dhe analizën e këtyre pjesëve të karaktereve dhe të dhënave për të krijuar.

2. Një interpretim që mund të lexohet dhe hartohet nga gjuha e makinerisë e cila është e aftë të vendosë elementët e të dhënave sipas preferencës dhe që mund të përdoret për të prodhuar

3. Shprehje elektronike që formojnë pjesë të informacionit që janë me konfigurimin, vlerën dhe rëndësinë e kërkuar për përdoruesit.

jsoup është në përputhje me dhe është në gjendje të ekzekutojë një strukturë të gjerë të shkrimeve HTML, ndërfaqen gjuhësore, programet dhe stilin e dokumenteve, përfshirë kërkesat e WhatWG HTML5. Ata janë njësoj në gjendje të zgjidhin strukturat HTML në të njëjtin Model të Objektit të Dokumentit si aplikacionet e programeve kompjuterike të përdorura për nxjerrjen, lundrimin dhe paraqitjen e të dhënave dhe burimeve të informacionit në Rrjetin Botëror.

jsoup ka aftësinë të:

  • scrape dhe parse HTML nga një URL, skedar ose varg
  • gjetja dhe ekstraktimi i të dhënave, duke përdorur zgjedhësit DOM traversal ose CSS
  • përmirësoni elementet HTML, atributet dhe tekstin
  • fshini përmbajtjen e paraqitur nga përdoruesi kundër një liste të bardhë të sigurt, për të parandaluar sulmet XSS
  • jep një HTML të rregullt

Programi kompjuterik është ndërtuar për të zgjidhur të gjitha llojet e HTML, pavarësisht nga konfigurimi: nga i pacenuari dhe i vlefshëm, deri në supë me vlera të pavlefshme: jsoup do të krijojë strukturën e dëshiruar تجزیه.

mass gmail